VISI & MISI


VISI SEKOLAH

SJK(c) SANN YUH MENJADI
SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2012
MISI SEKOLAH

UNTUK MEMBERIKAN PENDIDIKAN YANG MENYELURUH MELALUI PENDEKATAN BERSEPADU
BAGI MELAHIRKAN PELAJAR YANG CEMERLANG
BERLANDASKAN ASPIRASI NEGARA